Holdene på denne side, er alle hold i Ungdomsskolen, hvor der er et længere undervisningsforløb. 

Typisk  en gang om ugen i et halvt eller helt skoleår.