Praktiske oplysninger om Ungdomsskolen

Hvem kan deltage i Ungdomsskolens tilbud?

Det kan du, hvis du bor i Vordingborg Kommune og hvis du er startet i 7. klasse og indtil du fylder 18 år.

 

Hvornår starter Ungdomsskolen?

Undervisningen starter - se under det enkelte hold.

Klubberne starter i uge 38.

 

Hvordan tilmelder du dig?

Du tilmelder dig enten ved at henvende dig til Ungdomsskolens kontor i det område hvor du bor, eller på vores hjemmeside.

 www.ungdomsskolen.org

hvor du opretter et login. På siden har du mulighed for at tilmelde dig, det du ønsker at deltage i, skrive eller rette dit mobilnr. og e-mailadresse.

Hvem betaler mine transportudgifter?

Har du mere end 9 km mellem hjem og undervisningssted, så får du din transport med bus dækket, hvis du ikke allerede har et kommunalt buskort. Hvis du er i tvivl så spørg på kontoret i din afdeling af Ungdomsskolen.

Er jeg forsikret af Ungdomsskolen, når jeg deltager?

Med virkning fra 1. januar 2011 har Vordingborg kommune besluttet ikke at tegne ulykkesforsikring for børn og unge i kommunale institutioner og skoler.

Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet til at tegne en ulykkesforsikring for børn
 og unge, når de er i institution eller skole. Det er forældrenes ansvar.


Det er forældrenes eget valg, om man – ved at tegne en privat
børneulykkesforsikring – vil forsikre sig mod økonomiske udgifter efter sådanne
skader.


I tilfælde af uheld vil barnet fremover kun få erstatning, såfremt der er en ansvarlig skadevolder, eller hvis forældrene har tegnet forsikring for barnet.


Dog kan det oplyses, at hvis uheldet skulle være ude og dit barn får en skade på
sine tænder, så er barnet dækket af den kommunale tandplejeordning indtil barnet
fylder 18 år. Denne ordning fortsætter.


Forældre kan normalt tegne en separat børneulykkesforsikring eller medforsikre
barnet på en familieulykkesforsikring.


En børne- eller familieulykkesforsikring dækker barnet indtil det fylder 18 år og I
visse tilfælde til 21 år.